O logotipu – znaku Ajdovske jame

Ajdovska jama je v preteklem letu s pomočjo sredstev Občine Krško dobila novo celostno grafično podobo, ki že krasi nove informativne table, naknadno pa smo jo vključili tudi v prenovljeno spletno stran.

Znak – logotip temelji na risbi (zgornji pogled) arheološke najdbe miniaturne posodice, za katere namembnost arheologi še nimajo končnega odgovora, zagotovo pa gre za najbolj zanimivo, posebno najdbo tega najdišča. Ob tem pa znak nosi simbolne konotacije jame z dvema vhodoma in v osrednjem delu ljudi, ki so z jamo v vsej njeni zgodovini gradili prav poseben odnos. V njej se je prepletal tako realni kot mistični svet, saj jim je jama služila kot zavetišče in kot svetišče – svet živih in svet mrtvih.


Prejšnje objave