Ajdovska jama ima svoj prvi načrt upravljanja

Občinski svetniki Mestne občine Krško so na svoji 35. seji, v ponedeljek, 17. oktobra 2022, sprejeli  Načrt upravljanja za kulturni in zgodovinski spomenik Ajdovska jama pri Nemški vasi oz. Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama. Območje kulturnega spomenika se prekriva tudi z območjem naravnih vrednot, zato so v okviru načrta upravljanja predvideli vzpostavitev parka, ki bi varoval...
Preberi več