Ajdovska jama dobiva novo podobo

V okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja je Občina Krško v začetku leta 2021 začela z investicijsko vzdrževalnimi deli v Ajdovski jami. Dela v notranjosti jame bodo predvidoma zaključena do 15. aprila 2021, ko mora biti zagotovljen mir za prihajajočo kolonijo netopirjev.

V okviru  navedenih del bodo zamenjana vhodna vrata pri obeh vhodih v jamo, pri tem pa se bo preletne line  na osnovi priporočil naravovarstvenikov prilagodilo za prelet netopirjev. Obnovila se bo tudi električna napeljava in prav tako zaradi naravovarstvenih priporočil minimalizirala razsvetljava, pot skozi jamo pa se bo z manjšo ojačitvijo ob mestu ponora speljalo po jamskih tleh.

Za morebitni obisk manjših skupin nas v primeru predhodno zaključenih del kontaktirajte do 15. aprila 2021.


Prejšnje objave