Informativne table o zanimivostih Ajdovske jame in njeni okolici

Ob robu kraškega dola, ki ga domačini imenujejo Podjama, gre pa hkrati za geomorfološko in hidrološko naravno vrednoto lokalnega pomena (z uradnim nazivom “Nemška Gora –
ponikalnica”) in območje kulturnega in zgodovinskega spomenika Ajdovska jama pri Nemški vasi, so bile pred kratkim na lesenem opazovalnem podestu postavljene dvojezične informativne table, ki tako tudi naključnim obiskovalcem  dajejo osnovne informacije o zanimivostih tega dola. Postavitev info tabel in podesta je naročila Mestna občina Krško, pobudnik zadnjih treh tabel o kraški pojavih in hkrati avtor besedila in kart  je dr. Jure Tičar, oblikovala pa jih je Sonia Pust. Te table so na ogled od zadnjih dni letošnjega oktobra in dopolnjujejo predhodne tri, ki so bile postavljen obeh vhodih v jamo, ena pa tudi zgoraj ob vstopu v dol, leta 2019.


Prejšnje objave